Kategorie

Home

O projektu

O projektu

Projekt je zaměřen na vzdělávání žáků ZŠ a SŠ, tj. v oblasti podpory 1.1. Snaží se zpřístupňovat přírodovědné učivo experimentální a badatelskou cestou. Od jiných projektů zaměřených na vzdělávání žáků se však zásadně liší: Je veden v linii přes jejich učitele, kteří jsou nejdříve proškoleni a pak získané vědomosti a dovednosti zavádí do výuky na svých školách.


Tematické obsahy v biologii:


pro ZŠ:

 • To je hlína – poznatky o půdě
 • Životní prostředí – soupeř či pomocník?
 • Víte, co jíte?
 • Otestuj své tělo
 • Zvířátka pod drobnohledem
 • Úžasné rostliny
 • Pindruše – mykologie pod drobnohledem
 • Jsou ve vodě vodníci? – voda jako ekosystém


pro SŠ:

 • Bakterie - jak uvidět neviditelné
 • Bentos – i zvířata jsou někdy na dně
 • Úžasné rostliny
 • Otestuj své tělo
 • Životní prostředí – soupeř či pomocník
 • Zoologie
 • Neživá přírodaTematické obsahy v chemii:


pro ZŠ:

 • Úvod do chemie
 • Chemie kolem nás
 • Kyslík
 • Vodík
 • Voda
 • Kyselé a zásadité roztoky
 • Kovy
 • Plyny


pro SŠ:

 • Chemie kolem nás
 • Kyslík
 • Vodík
 • Kyselé a zásadité roztoky
 • Karboxylové kyseliny
 • Kovy
 • PlynyTematické obsahy ve fyzice:


ZŠ/SŠ:

 • Atmosféra Země, podtlak, přetlak
 • Fázový diagram vody, základy meteorologie
 • Lidský zrak
 • Lidský sluch
 • Jaderné přeměny, radioaktivita, její využití
 • Měrná tepelná kapacita vody
 • Povrchové napětí vody, kapilární jevy
 • Vodní elektrárny
 • Hustota


Tematicke obsahy pro 1. stupeň ZŠ:

 • Byliny
 • Domácí mazlíčci
 • Sluch
 • Stromy
 • Voda
 • Půda